Loading the content... Loading depends on your connection speed!

« Return to Previous Page

Ribbon Tally Genicom T62XX Series (083683)

Ribbon Tally Genicom T62XX Series (083683)Sử dụng cho các máy in Tally Genicom T6212, T6215,T6218, T6212LJ, T6215LJ, T6218LJ, LG12, LG15, LG18


 • Miêu tả sản phẩm

  Sản phẩm miêu tả

     RibbonTally Genicom T62xx (083683)

  – Model: 083683

  – Xuất xứ: Mêxico

  – Giá: call

  Hãng sản xuất: Tally Genicom

   

  Chiều dài: 60 triệu ký tự

  Đóng gói: 4 cái/hộp