Loading the content... Loading depends on your connection speed!

« Return to Previous Page

Ribbon Tally Genicom T6300 seris (086041)

Ribbon Tally Genicom T6300 seris (086041)Sử dụng cho các máy in Tally Genicom T6300 , 6306, 6306LJ, 6306N, 6306RT, 6312, 6312LJ, 6312N, LGe12


 • Miêu tả sản phẩm

  Sản phẩm miêu tả

  RibbonTally Genicom T6300 series (086041)

  – Model: 086041

  – Xuất xứ: Mêxico

  - Giá: call

  – Hãng sản xuất: Tally Genicom

  Chiều dài: 60 triệu ký tự

  Đóng gói: 1 cái/hộp